pronađen 29 Rezultati za: gondolj

 • Gondolj rám is, ha majd jól megy a sorod! Gyakorolj kegyet velem, emlékezzél meg rólam a fáraó elõtt, és szabadíts ki ebbõl a házból, (Teremtés könyve 40, 14)

 • Gondolj a szombatra és szenteld meg. (Kivonulás könyve 20, 8)

 • Gondolj Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s azt az egész földet, amelyrõl beszéltem, utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre." (Kivonulás könyve 32, 13)

 • Ha tehát kegyelmet találtam elõtted, engedd, hadd ismerjem meg utaidat. Ebbõl tudom meg, hogy valóban kegyelmet találtam elõtted. Gondolj arra, hogy ez a nép a te néped." (Kivonulás könyve 33, 13)

 • Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erõs kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését. (Második Törvénykönyv 5, 15)

 • Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. (Második Törvénykönyv 8, 2)

 • Gondolj az Úrra, a te Istenedre, arra, hogy Õ adta az erõt a jólét megteremtéséhez, hogy megtartsa a szövetséget, amelyet atyáiddal esküvel kötött, ahogy ez most is van. (Második Törvénykönyv 8, 18)

 • Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, s az Úr, a te Istened szabadulást adott neked. Ezért parancsolom ma ezt neked. (Második Törvénykönyv 15, 15)

 • "Ne gondolj ilyesmire - válaszolta -, nem fogsz meghalni! Nézd, atyám nem fog addig bele semmibe, se jelentõs, se jelentéktelen dologba, míg nekem el nem mondja. Miért titkolná hát el éppen ezt? Az lehetetlenség!" (Sámuel I. könyve 20, 2)

 • "Ne is gondolj rá! - válaszolta Jonatán. - Ha megtudom, hogy a vesztedre tör, miért ne adnám tudtodra?" (Sámuel I. könyve 20, 9)

 • Tégy csak vele próbát, emeld rá a kezed! De gondolj a harcra! Még egyszer nem teszed! (Jób könyve 40, 32)

 • Ne idézd fel többé ifjúságom bûneit és tévedéseit, jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal! (Zsoltárok könyve 25, 7)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina