pronađen 175 Rezultati za: Tenger

 • Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Õk uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog." (Teremtés könyve 1, 26)

 • Isten megáldotta õket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." (Teremtés könyve 1, 28)

 • A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tõletek: a kezetekbe adom õket. (Teremtés könyve 9, 2)

 • Ezek mind Sziddim völgyében gyûltek össze (ez a Sós-tenger). (Teremtés könyve 14, 3)

 • Te azt mondtad: Jó sorsot biztosítok neked, s utódaidat olyanná teszem, mint a tenger fövényét, amit sokasága miatt nem lehet megszámlálni." (Teremtés könyve 32, 13)

 • József tehát felhalmozta a gabonát, mint a tenger fövényét, olyan tömegben, hogy le is mondott a megmérésérõl. Nem is lehetett megmérni. (Teremtés könyve 41, 49)

 • Zebulun a tenger partján lakik. Kormányos a hajókon, hátát Szidónnak fordítja. (Teremtés könyve 49, 13)

 • Ezért a Sás-tenger menti pusztán vezetõ útra terelte õket. Izrael fiai jól fölfegyverkezve vonultak ki Egyiptomból. (Kivonulás könyve 13, 18)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és Pi-Hachirot elõtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort. Baal-Cefonnal szemben legyen a táborotok a tenger partján. (Kivonulás könyve 14, 2)

 • Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezed a tenger fölé és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. (Kivonulás könyve 14, 16)

 • Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erõs keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált, (Kivonulás könyve 14, 21)

 • Az Úr pedig így szólt Mózeshez: "Nyújtsd ki kezed a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra." (Kivonulás könyve 14, 26)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina