pronađen 41 Rezultati za: Szám

 • Saját szemetekkel látjátok, és öcsém, Benjamin is látja, hogy az én szám szól hozzátok. (Teremtés könyve 45, 12)

 • Mózes ezután így szólt az Úrhoz: "De, Uram, én nem vagyok a szavak embere. Azelõtt sem voltam és most sem vagyok, amióta szolgáddal beszélsz. A szám akadozó, a nyelvem lassú." (Kivonulás könyve 4, 10)

 • A számba vettek, a férfi nemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7500-at tettek ki. (Számok könyve 3, 22)

 • A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki. (Számok könyve 3, 34)

 • A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként." (Számok könyve 3, 48)

 • A fele rész azoknak jutott, akik hadba vonultak; szám szerint 337500 juh és kecske - (Számok könyve 31, 36)

 • Szám szerint mintegy 40 000 fölfegyverzett harcos kelt át az Úr elõtt harcra készen Jerikó síkságára. (Józsue könyve 4, 13)

 • Akkor Hanna így imádkozott: "Szívem ujjong az Úrban, erõvel tölt el Istenem. Szám nagyra nyílt ellenségeim ellen, mert örülhetek segítségednek. (Sámuel I. könyve 2, 1)

 • Üstlábakat is csinált, bronzból - szám szerint tízet. Mindegyik üstláb 4 könyök hosszú, 4 könyök széles, és 3 könyök magas volt. (Királyok I. könyve 7, 27)

 • Erre megparancsolta: "Fogjátok el õket élve!" S élve fogták el õket, aztán a Bet-Eked ciszternájánál lemészárolta õket; szám szerint negyvenketten voltak, s nem maradt közülük egy sem élve. (Királyok II. könyve 10, 14)

 • ezenkívül az összes tekintélyes embert elvitte fogolynak Babilon királya Bábelbe, szám szerint hétezret, meg a kovácsokat és a lakatosokat, szám szerint ezret, s az összes magabíró, fegyverforgatásra alkalmas férfit is. (Királyok II. könyve 24, 16)

 • Közülük kerültek ki azok is, akik az istentisztelethez szükséges eszközöket kezelték. (Elõírt) szám szerint kellett ki- vagy behozniuk õket. (Krónikák I. könyve 9, 28)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina