pronađen 203 Rezultati za: Királyi

 • Nem tûnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki. (Teremtés könyve 49, 10)

 • Ásernek bõségesen van kenyere és királyi csemegét szállít. (Teremtés könyve 49, 20)

 • Át szeretnénk vonulni országodon, úgy, hogy a szántóföldeken és a szõlõkön nem mennénk keresztül, s vizet sem innánk a kutakból. A királyi úton haladnánk, nem térnénk le se jobbra, se balra, míg át nem vonulunk földeden." (Számok könyve 20, 17)

 • "Át szeretnénk vonulni országodon, anélkül, hogy letérnénk a földekre és a szõlõkbe, vagy innánk a kutakból. Csupán a királyi úton haladnánk, míg át nem vonulunk országodon." (Számok könyve 21, 22)

 • Nem láttam Jákobban semmi kivetnivalót, nem tapasztaltam Izraelben semmi nyomorúságot. Vele van Istene, az Úr, fel-felharsan a királyi ének. (Számok könyve 23, 21)

 • nagyon megrémült, hisz Gibeon olyan jelentõs város volt, mint valamely királyi székhely, nagyobb Ainál, lakói pedig mind harcosok. (Józsue könyve 10, 2)

 • Dávid azt mondta Achisnak: "Ha tetszésre találtam szemedben, jelölj ki nekem egy helyet valamelyik városodban, ahol letelepedhetem. Miért éljen szolgád melletted a királyi városban?" (Sámuel I. könyve 27, 5)

 • [Az házat épít nevemnek, én meg minden idõkre megszilárdítom királyi trónját.] (Sámuel II. könyve 7, 13)

 • Az egyik nap este felé történt, hogy Dávid fölkelt fekvõhelyérõl és fölment királyi palotája tetõteraszára. A tetõrõl meglátott egy asszonyt, amint épp fürdött. Nagyon szép asszony volt. (Sámuel II. könyve 11, 2)

 • Aztán azt mondta Dávid Urijának: "Menj haza házadba és mosd meg a lábad." Erre Urija eltávozott a királyi palotából; megtisztelõ ajándékot vittek utána a király asztaláról. (Sámuel II. könyve 11, 8)

 • De Urija a királyi palota kapuja elõtt, ura szolgái közt tért nyugovóra, nem ment le házába. (Sámuel II. könyve 11, 9)

 • Mégis, mivel Absalom erõltette, hát elengedte vele Amnont és a király fiait, mind. Absalom királyi lakomát csapott, (Sámuel II. könyve 13, 27)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina