pronađen 179 Rezultati za: svima

 • Jer blizu je Jahvin dan svima narodima! Dat æe ti se milo za drago, tvoja æe djela na tvoju glavu pasti. (Obadija 1, 15)

 • Pljaèkanje, haranje, razaranje! Srce zamire, koljena klecaju, u bedrima drhtavica, svima su lica poblijedjela. (Nahum 2, 11)

 • Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijeænjak da svijetli svima u kuæi. (Evanðelje po Mateju 5, 15)

 • Na Herodov roðendan zaplesa kæi Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. (Evanðelje po Mateju 14, 6)

 • On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš." (Evanðelje po Mateju 26, 70)

 • I on usta, uze odmah postelju i iziðe na oèigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreæi: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!" (Evanðelje po Marku 2, 12)

 • On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreèe blagoslov pa razlomi kruhove i davaše uèenicima da posluže ljude. Tako i dvije ribe razdijeli svima. (Evanðelje po Marku 6, 41)

 • On sjede i dozove dvanaestoricu te im reèe: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!" (Evanðelje po Marku 9, 35)

 • I tko hoæe da meðu vama bude prvi, neka bude svima sluga. (Evanðelje po Marku 10, 44)

 • "Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!" (Evanðelje po Marku 13, 37)

 • Upravo u taj èas nadoðe. Hvalila je Boga i svima koji išèekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. (Evanðelje po Luki 2, 38)

 • Zato im Ivan svima reèe: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jaèi od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obuæi. On æe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. (Evanðelje po Luki 3, 16)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina