pronađen 1282 Rezultati za: nije

 • on koji na uvredu nije uvredom uzvraæao i muèen nije prijetio, prepuštajuæi to Sucu pravednom; (Prva Petrova poslanica 2, 23)

 • U svojoj æe vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda veæ odavna nije dokona i propast im ne drijema. (Druga Petrova poslanica 2, 3)

 • Doista, ako Bog anðela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mraènom bezdanu da budu èuvani za sud; (Druga Petrova poslanica 2, 4)

 • Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda oèiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. (Prva Ivanova poslanica 2, 16)

 • Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine. (Prva Ivanova poslanica 2, 21)

 • Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj (Prva Ivanova poslanica 2, 22)

 • A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. (Prva Ivanova poslanica 2, 27)

 • Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. (Prva Ivanova poslanica 3, 6)

 • Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca ðavolska: tko god ne èini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga. (Prva Ivanova poslanica 3, 10)

 • A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste èuli da dolazi i sad je veæ na svijetu. (Prva Ivanova poslanica 4, 3)

 • Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude. (Prva Ivanova poslanica 4, 6)

 • Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. (Prva Ivanova poslanica 4, 18)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina