pronađen 203 Rezultati za: ljude

 • Reèe Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat æu s lica zemlje - od èovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio." (Knjiga Postanka 6, 7)
 • Tada kralj Sodome reèe Abramu: "Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi!" (Knjiga Postanka 14, 21)

 • a ljude pred vratima, mlade i stare, zabliješte tako da nisu mogli naæi vrata. (Knjiga Postanka 19, 11)

 • Poslije toga Jakov prinese žrtvu na Glavici i pozva svoje ljude da blaguju. Poslije objeda proveli su noæ na Glavici. (Knjiga Postanka 31, 54)

 • Jakov se silno uplaši. U zabrinutosti rastavi na dva tabora ljude, stada, krda i deve što ih je sa sobom imao. (Knjiga Postanka 32, 8)

 • Upita ljude u mjestu: "Gdje je bludnica što se nalazila uz put u Enajim?" Oni mu odgovore: "Ovdje nije nikad bilo bludnice." (Knjiga Postanka 38, 21)

 • Kad Josip ugleda s njima Benjamina, reèe upravitelju svoga kuæanstva: "Odvedi ljude u kuæu, zakolji jedno živinèe i pripremi, jer æe ovi ljudi blagovati sa mnom o podne!" (Knjiga Postanka 43, 16)
 • Èovjek uèini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. (Knjiga Postanka 43, 17)

 • Èovjek zatim uvede ljude u Josipovu kuæu; dade im vode da operu noge, a njihovoj magaradi baci p§iæe. (Knjiga Postanka 43, 24)

 • Kad je svanulo, otpreme ljude i njihove magarce. (Knjiga Postanka 44, 3)

 • Na njihova vijeæanja ja ne silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao! U srdžbi su svojoj ljude ubijali; u obijesti bikove sakatili. (Knjiga Postanka 49, 6)

 • I uèine tako: zamahne Aron rukom i štapom te udari po prahu na tlu. Komarci navale na ljude i životinje. Sav prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj. (Knjiga Izlaska 8, 13)
“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina