pronađen 1320 Rezultati za: kako

 • Naèine i ploèu, sveti vijenac, od èistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na peèatnome prstenu: "Posveæen Jahvi." (Knjiga Izlaska 39, 30)

 • Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 39, 31)

 • Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve naèinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da naèine. (Knjiga Izlaska 39, 32)

 • Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili. (Knjiga Izlaska 39, 42)

 • Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi. (Knjiga Izlaska 39, 43)

 • i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao sveæenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeèno sveæenstvo u sve njihove naraštaje." (Knjiga Izlaska 40, 15)

 • Tako Mojsije uèini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i uèinio. (Knjiga Izlaska 40, 16)

 • Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio. (Knjiga Izlaska 40, 19)

 • Potom unese Kovèeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovèeg svjedoèanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 40, 21)

 • Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 40, 23)

 • I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 40, 25)

 • Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Izlaska 40, 27)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina