pronađen 717 Rezultati za: Prema

 • "Siði pa se opet popni zajedno s Aronom", odgovori mu Jahve. "Ali neka sveæenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu." (Knjiga Izlaska 19, 24)

 • Ubode li goveèe djeèaka ili djevojèicu, neka se prema njemu postupi isto prema ovome pravilu. (Knjiga Izlaska 21, 31)

 • Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameæi mu kamata! (Knjiga Izlaska 22, 24)

 • Ne smiješ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici. (Knjiga Izlaska 23, 3)

 • Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi toèno prema uzorku koji ti pokažem." (Knjiga Izlaska 25, 9)

 • Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište. (Knjiga Izlaska 25, 20)

 • Pazi! Naèini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan." (Knjiga Izlaska 25, 40)

 • Trenice za Prebivalište postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu; (Knjiga Izlaska 26, 18)

 • a pet prijeènica s druge strane Prebivališta; onda pet prijeènica za trenice Prebivališta straga prema zapadu. (Knjiga Izlaska 26, 27)

 • Tako, dakle, podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu." (Knjiga Izlaska 26, 30)

 • Postavi zatim stol van pred zavjesu, a svijeænjak na južnu stranu Prebivališta, prema stolu. Stol stavi na sjevernu stranu. (Knjiga Izlaska 26, 35)

 • Širina dvorišta prema istoènoj strani neka bude pedeset lakata. (Knjiga Izlaska 27, 13)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina