pronađen 159 Rezultati za: Krista

 • pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! (Poslanica Rimljanima 3, 22)

 • Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. (Poslanica Rimljanima 6, 3)

 • Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit æe i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. (Poslanica Rimljanima 8, 11)

 • Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braæu svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. (Poslanica Rimljanima 9, 3)

 • A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reæi u srcu svom: Tko æe se popeti na nebo - to jest Krista svesti? (Poslanica Rimljanima 10, 6)

 • Ili: Tko æe siæi u bezdan - to jest izvesti Krista od mrtvih? (Poslanica Rimljanima 10, 7)

 • te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Rimljanima 15, 6)

 • da budem bogoslužnik Krista Isusa meðu poganima, sveæenik evanðelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posveæen Duhom Svetim. (Poslanica Rimljanima 15, 16)

 • Pozdravite i Crkvu u njihovoj kuæi. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista. (Poslanica Rimljanima 16, 5)

 • Onomu koji vas može uèvrstiti - po mojem evanðelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešuæenog drevnim vremenima, (Poslanica Rimljanima 16, 25)

 • Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten (Prva poslanica Korinæanima 1, 1)

 • Crkvi Božjoj u Korintu - posveæenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. (Prva poslanica Korinæanima 1, 2)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina