pronađen 62 Rezultati za: Job

 • Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. (Knjiga Postanka 10, 29)

 • Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre. (Knjiga Postanka 36, 33)

 • Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. (Knjiga Postanka 36, 34)

 • Kad je sve to èuo Jabin, kralj od Hasora, obavijesti Jobaba, kralja od Madona, i kralja od Šimrona, i kralja od Akšafa, (Jošua 11, 1)

 • Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi. (Prva knjiga Ljetopisa 1, 23)

 • Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre. (Prva knjiga Ljetopisa 1, 44)

 • Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. (Prva knjiga Ljetopisa 1, 45)

 • sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama, (Prva knjiga Ljetopisa 8, 9)

 • Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi. (Prva knjiga Ljetopisa 8, 18)

 • Bijaše nekoæ u zemlji Usu èovjek po imenu Job. Bio je to èovjek neporoèan i pravedan: bojao se Boga i klonio zla. (Knjiga o Jobu 1, 1)

 • A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na oèišæenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda èinio. (Knjiga o Jobu 1, 5)

 • Nato æe Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Èovjek je to neporoèan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!" (Knjiga o Jobu 1, 8)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina