pronađen 3582 Rezultati za: Jahve

  • Svi æe vas narodi tad držati sretnima, jer æete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 12)

  • Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve. (Malahija 3, 13)

  • Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo. (Malahija 3, 16)

  • Moji æe biti, moja steèevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit æu im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. (Malahija 3, 17)

  • Jer evo dan dolazi poput peæi užaren; oholi i zlikovci bit æe kao strnjika: dan koji se bliži spalit æe ih - govori Jahve nad Vojskama - da im neæe ostati ni korijena ni granèice. (Malahija 3, 19)

  • I gazit æete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 21)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina