pronađen 249 Rezultati za: Isusa

  • Jer iziðoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. (Druga Ivanova poslanica 1, 7)

  • Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, èuvanima za Isusa Krista - pozvanima. (Poslanica Jude apostola 1, 1)

  • Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 4)

  • A vi, ljubljeni, sjetite se rijeèi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 17)

  • ušèuvajte se u ljubavi Božjoj, išèekujuæi milosrðe Gospodina našega Isusa Krista za vjeèni život. (Poslanica Jude apostola 1, 21)

  • Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu (Otkrivenje 1, 1)

  • koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje. (Otkrivenje 1, 2)

  • i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoroðenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha (Otkrivenje 1, 5)

  • Milost Gospodina Isusa sa svima! (Otkrivenje 22, 21)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina