pronađen 239 Rezultati za: æemo

 • a mi æemo se posvetiti molitvi i posluživanju Rijeèi." (Djela apostolska 6, 4)

 • Kad èuše "uskrsnuæe od mrtvih", jedni se stadoše rugati, a drugi rekoše: "Još æemo te o tom slušati!" (Djela apostolska 17, 32)

 • Kako se pak više dana nije pomaljalo ni sunce ni zvijezde, a oluja bjesnjela nemalena, bila je veæ propala svaka nada da æemo se spasiti. (Djela apostolska 27, 20)

 • Ako pak naša nepravednost istièe Božju pravednost, što æemo na to reæi? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu? (Poslanica Rimljanima 3, 5)

 • Što æemo dakle reæi? Što je Abraham, otac naš, našao po tijelu? (Poslanica Rimljanima 4, 1)

 • Koliko li æemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? (Poslanica Rimljanima 5, 9)

 • Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo æemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. (Poslanica Rimljanima 5, 10)

 • Što æemo dakle reæi? Da ostanemo u grijehu da milost izobiluje? (Poslanica Rimljanima 6, 1)

 • Ako smo doista s njime srasli po sliènosti smrti njegovoj, oèito æemo srasti i po sliènosti njegovu uskrsnuæu. (Poslanica Rimljanima 6, 5)

 • Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da æemo i živjeti zajedno s njime. (Poslanica Rimljanima 6, 8)

 • Što æemo dakle reæi? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi! (Poslanica Rimljanima 7, 7)

 • Što æemo dakle na to reæi? Ako je Bog za nas, tko æe protiv nas? (Poslanica Rimljanima 8, 31)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina