pronađen 9265 Rezultati za: care

 • spunând: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernic, care eşti şi care erai, căci ai primit puterea ta cea mare şi [ai început să] domneşti. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 17)

 • Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta şi timpul celor morţi ca să fie judecaţi şi să dai răsplată slujitorilor tăi, profeţilor, şi sfinţilor şi celor care se tem de numele tău, celor mici şi celor mari şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 18)

 • Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Apoi au fost fulgere, zgomote, tunete, cutremur şi grindină mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 19)

 • Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 4)

 • Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 5)

 • Atunci a fost aruncat dragonul cel mare, şarpele cel de la început, care se cheamă diavolul şi Satana, cel care înşală toată lumea, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 9)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi cei care locuiţi în ele! Vai pământului şi mării, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare pentru că ştie că mai are puţin timp!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 12)

 • Când a văzut dragonul că a fost aruncat pe pământ, [a început] s-o persecute pe Femeia care născuse [copilul] de parte bărbătească. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 13)

 • Dar pământul i-a venit în ajutor Femeii şi pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit fluviul pe care îl aruncase dragonul din gura lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 16)

 • Dragonul s-a înfuriat pe Femeie şi a plecat să facă război cu urmaşii descendenţei ei, aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 17)

 • Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului. Dragonul i-a dat puterea sa, şi tronul său şi o mare autoritate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 2)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina