23. Isto tako pošalje svome ocu: deset magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i namirnicama ocu za put.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina