1. A ovo znaj: u posljednjim danima nastat æe teška vremena.

2. Ljudi æe doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,

3. bešæutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,

4. izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.

5. Imaju oblièje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!

6. Od njih su doista oni što se uvlaèe u kuæe i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazlièitijim strastima:

7. one uvijek uèe, a nikako ne mogu doæi do spoznaje istine.

8. Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.

9. Ali neæe više napredovati jer bezumlje æe ovih postati oèito, kako se to i onima dogodilo.

10. A ti si pošao za nmom u pouèavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;

11. u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!

12. A i svi koji hoæe živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit æe progonjeni.

13. Zli pak ljudi i vraèari napredovat æe sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.

14. Ti, naprotiv, ostani u onome u èemu si pouèen i èemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve pouèen

15. i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna uèiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

16. Sve Pismo, bogoduho, korisno je za pouèavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,

17. da èovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina