1. Nu te înveseli, Israél, nu te bucura ca neamurile, pentru că te-ai desfrânat [îndepăr- tându-te] de Dumnezeul tău, ai iubit câștigul desfrânatei pe toate ariile de grâu!

2. Aria și teascul nu-i vor îndestula, iar mustul îi va înșela.

3. Nu vor locui în țara Domnului; Efraím se va întoarce în Egipt și în Asíria se vor hrăni cu ceea ce este impur.

4. Nu vor mai aduce Domnului vin ca libație: nu-i va plăcea. Jertfele lor vor fi pentru ei ca pâinea celor care jelesc, toți cei care vor mânca din ea vor deveni impuri. Căci pâinea lor va fi pentru sufletul lor și nu vor intra în casa Domnului.

5. Ce veți face în ziua hotărâtă, în ziua de sărbătoare a Domnului?

6. Căci, iată, ei vor pleca din cauza distrugerii. Egiptul îi va aduna, Mémfis îi va îngropa, urzica va lua în stăpânire cele plăcute din argintul lor și mărăcini vor fi în corturile lor.

7. Vin zilele pedepsirii, vin zilele răsplătirii. Israél va recunoaște: profetul este nebun, cei ai duhului delirează din cauza multelor nelegiuiri ale tale și a împotrivirii mari.

8. Paznicul lui Efraím este cu Dumnezeul meu – profetul – se întinde laț peste toate căile sale și împotrivire este în casa Dumnezeului său.

9. S-au cufundat în stricăciune, ca în zilele de la Ghibéea; el își va aminti de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele.

10. L-am găsit pe Israél ca pe niște struguri în pustiu, ca pe cele dintâi roade ale smochinului, de la început i-am văzut pe părinții voștri. Ei au mers la Báal-Peór și s-au consacrat spre rușine și au devenit urâciune ca iubitul lor.

11. Efraím este ca o pasăre, va zbura gloria lui: nu va fi nici naștere, nici sarcină și nici zămislire.

12. Chiar dacă vor crește copii, îi voi lipsi de oameni. Ba chiar vai de ei când mă voi distanța de ei!

13. Efraím – după cum am văzut – era ca Tírul plantat într-un loc plăcut. Dar Efraím își duce copiii înaintea celui care ucide.

14. Dă-le, Doamne! Ce să le dau? Dă-le pântece steril și sâni uscați!

15. Toată răutatea lor este în Ghilgál, pentru că acolo i-am urât. Din cauza răutății faptelor lor îi voi alunga din casa mea și nu-i voi mai iubi: toate căpeteniile lor sunt neascultătoare.

16. Efraím este lovit; rădăcinile sale s-au uscat și nu vor face rod. Chiar dacă vor naște, eu voi ucide ceea ce este prețios din sânul lor.

17. Dumnezeul meu îi va respinge, căci nu l-au ascultat, și vor fi împrăștiați printre neamuri.

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina