1. Ilíe din Tíşbe, unul dintre locuitorii din Galaád, i-a zis lui Aháb: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israél, în faţa căruia stau, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât la cuvântul meu”.

2. Cuvântul Domnului a fost [adresat] către [Ilíe]:

3. ,,Pleacă de aici, întoarce-te spre răsărit şi ascunde-te lângă pârâul Cherít, care este în faţa Iordánului!

4. Vei bea apă din pârâu şi am poruncit corbilor să se îngrijească de tine acolo”.

5. El a plecat şi a făcut după cuvântul Domnului. A mers şi a locuit lângă pârâul Cherít, care este în faţa Iordánului.

6. Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa şi pâine şi carne seara, iar el bea apă din pârâu.

7. Dar după ceva timp, pârâul a secat, căci nu mai fusese ploaie în ţară.

8. Atunci, cuvântul Domnului i-a fost către [Ilíe]:

9. „Ridică-te, mergi la Sarépta din Sidón şi rămâi acolo! Iată, am poruncit acolo unei femei văduve să se îngrijească de tine!”.

10. [Ilíe] s-a ridicat şi a mers la Sarépta. Când a ajuns la poarta cetăţii, iată, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne! El a strigat către ea şi i-a zis: „Adu-mi, te rog, puţină apă într-un vas ca să beau!”.

11. Ea a plecat ca să-i aducă, iar el a strigat către ea: „Adu-mi, te rog, şi o bucată de pâine!”.

12. Ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău că nu am nimic copt, ci doar un pumn de făină într-un vas şi puţin ulei într-un urcior. Iată, strâng două vreascuri ca să merg să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu: vom mânca şi apoi vom muri”.

13. Ilíe i-a zis: „Nu te teme, mergi şi fă după cuvântul tău! Dar fă pentru mine o turtă mică mai întâi şi adu-mi-o; apoi vei face pentru tine şi pentru fiul tău!

14. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Vasul cu făină nu se va termina şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina până în ziua când Domnul va da ploaie peste faţa pământului»”.

15. Ea a mers şi a făcut după cuvântul lui Ilíe. Şi au mâncat el, ea şi casa ei mult timp.

16. Vasul cu făină nu s-a terminat şi untdelemnul din urcior nu s-a împuţinat, după cuvântul Domnului pe care l-a spus prin Ilíe.

17. După aceea, s-a îmbolnăvit fiul femeii, stăpâna casei. Boala lui a fost foarte grea până când nu a mai rămas în el suflare.

18. [Femeia] i-a zis lui Ilíe: „Ce este între mine şi tine, om al lui Dumnezeu? Ai venit la mine să-mi aminteşti nelegiuirea şi să faci să-mi moară fiul?”.

19. El i-a zis: „Dă-mi-l pe fiul tău!”. El l-a luat de la sânul ei, l-a urcat în camera de sus unde locuia el şi l-a culcat pe patul lui.

20. Apoi l-a chemat pe Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu, oare chiar vrei să-i faci rău văduvei care mă găzduieşte la ea şi să faci să-i moară fiul?”.

21. S-a întins de trei ori peste copil, l-a chemat pe Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu, fă, te rog, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!”.

22. Domnul a ascultat glasul lui Ilíe şi s-a întors sufletul copilului în el şi a fost viu.

23. Ilíe a luat copilul, l-a coborât din camera de sus în casă şi l-a dat mamei lui. Şi a zis Ilíe: „Iată, fiul tău este viu!”.

24. Femeia i-a zis lui Ilíe: „Acum ştiu că eşti un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina