Trouvé 183 Résultats pour: grijeh

 • Dome Izraelov, ja æu suditi svakome po njegovim putovima - rijeè je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neæe biti na propast! (Ezekiel 18, 30)

 • Sramotan je grijeh tvoj: htjedoh te oèistiti, ali se ti ne htjede od grijeha oèistiti; i zbog toga se više neæeš oèistiti dok nad tobom ne iskalim gnjev svoj! (Ezekiel 24, 13)

 • Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane. (Ezekiel 43, 25)

 • Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili. (Hošea 8, 11)

 • Bit æe razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov; trnje æe i èièak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad æe govoriti brdima: "Pokrijte nas!" i bregovima: "Padnite na nas!" (Hošea 10, 8)

 • Dobro se èuva bezakonje Efrajimovo, grijeh je njegov dobro pohranjen. (Hošea 13, 12)

 • Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opaèinu njegovu, Izraelu njegov grijeh. (Mihej 3, 8)

 • Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? (Mihej 7, 8)

 • "Zato kažem vam: svaki æe se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neæe se oprostiti. (Evanðelje po Mateju 12, 31)

 • Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reèe: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" (Evanðelje po Ivanu 1, 29)

 • Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god èini grijeh, rob je grijeha. (Evanðelje po Ivanu 8, 34)

 • Tko æe mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? (Evanðelje po Ivanu 8, 46)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina