Trouvé 183 Résultats pour: grijeh

 • Ne daj ustima svojim da te navode na grijeh i ne reci kasnije pred anðelom da je bilo nehotice. Zašto pružati Bogu priliku da se srdi na rijeè tvoju i uništi djelo tvojih ruku? (Propovjednik 5, 5)

 • Tvrdokorno srce otešèalo je od nevolja, i grešnik gomila grijeh na grijeh. (Knjiga Sirahova 3, 27)

 • Ne uzdaj se toliko u oproštenje da gomilaš grijeh na grijeh. (Knjiga Sirahova 5, 5)

 • I jer je poèetak oholosti grijeh, tko se njoj oda, širi gnusobu. Gospod ih zbog toga kažnjava èudesnim kaznama i potpuno uništava. (Knjiga Sirahova 10, 13)

 • Ne reci: "Od Boga je grijeh moj", jer što on mrzi, nikad ne èini. (Knjiga Sirahova 15, 11)

 • Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh. (Knjiga Sirahova 15, 20)

 • Ne povjeravaj ni neprijatelju ni prijatelju; ako ti nije grijeh, ne otkrivaj! (Knjiga Sirahova 19, 8)

 • Ako i propusti grijeh zbog nemoæi, èim se pruži prilika, uèinit æe zlo. (Knjiga Sirahova 19, 28)

 • Èovjek koji mnogo priseže pun je zloæe i biè ne odstupa od kuæe njegove. Ako pogriješi, grijeh mu njegov ostaje; a ako se na to ne obazire, griješi dvostruko. Ako se prisegne krivo, neæe mu se oprostiti i kuæa æe mu biti puna nevolje. (Knjiga Sirahova 23, 11)

 • Od žene je grijeh poèeo i zbog nje svi umiremo. (Knjiga Sirahova 25, 24)

 • Kolac se zabija izmeðu dva kamena, a grijeh se utiskuje izmeðu kupnje i prodaje. (Knjiga Sirahova 27, 2)

 • Lav vreba svoju lovinu, tako i grijeh one koji èine nepravdu. (Knjiga Sirahova 27, 10)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina