Trouvé 183 Résultats pour: grijeh

 • Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; (Poslanica Rimljanima 6, 12)

 • Valjda grijeh neæe vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošæu! (Poslanica Rimljanima 6, 14)

 • Što æemo dakle reæi? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi! (Poslanica Rimljanima 7, 7)

 • A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovijedi u meni prouzroèio svakovrsnu požudu. Ta bez zakona grijeh je mrtav. (Poslanica Rimljanima 7, 8)

 • Da, ja sam nekoæ živio bez zakona. Ali kad je došla zapovijed, grijeh oživje. (Poslanica Rimljanima 7, 9)

 • Doista grijeh, uhvativši priliku, zapovijeðu me zavede, njome me i ubi. (Poslanica Rimljanima 7, 11)

 • Pa zar se to dobro meni u smrt prometnu? Nipošto! Nego: grijeh, da se grijehom oèituje, po tom dobru uzrokuje mi smrt - da grijeh po zapovijedi postane najveæim grešnikom. (Poslanica Rimljanima 7, 13)

 • Zakon je, znamo, duhovan; ja sam pak tjelesan, prodan pod grijeh. (Poslanica Rimljanima 7, 14)

 • Onda to ne èinim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. (Poslanica Rimljanima 7, 17)

 • Ako li pak èinim ono što ne bih htio, nipošto to ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. (Poslanica Rimljanima 7, 20)

 • Uistinu, što je bilo nemoguæe Zakonu, jer je zbog tijela onemoæao, Bog je uèinio: poslavši Sina svoga u oblièju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu (Poslanica Rimljanima 8, 3)

 • Jede li tko dvoumeæi, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je. (Poslanica Rimljanima 14, 23)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina