Löydetty 144 Tulokset: svijet

 • Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao. (Knjiga Postanka 9, 19)
 • Povrati sve blago, svoga bratiæa Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet. (Knjiga Postanka 14, 16)

 • Laban sabra sav svijet onog mjesta i priredi gozbu. (Knjiga Postanka 29, 22)

 • "Ovaj je svijet prijazan; neka se meðu nama u zemlji nasele; neka se po njoj slobodno kreæu; ima dosta prostora u zemlji za njih; možemo uzimati njihove kæeri sebi za žene, a njima davati svoje. (Knjiga Postanka 34, 21)

 • Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuje žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu. (Knjiga Postanka 41, 57)

 • Nato im odvrati egipatski kralj: "Mojsije i Arone, zašto odvraæate svijet od njegovih dužnosti? Idite na svoj posao. (Knjiga Izlaska 5, 4)

 • Navalite poslove na taj svijet: neka rade, da ne obraæaju pažnje klevetama!" (Knjiga Izlaska 5, 9)
 • Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi æete mi biti predraga svojina mimo sve narode - tÓa moj je sav svijet! - (Knjiga Izlaska 19, 5)

 • Pred tobom æu odaslati stravu svoju; u metež æu baciti sav svijet meðu koji dospiješ i uèinit æu da svi tvoji neprijatelji bježe pred tobom. (Knjiga Izlaska 23, 27)

 • Sav svijet skine zlatne naušnice što ih je o ušima imao i donese Aronu. (Knjiga Izlaska 32, 3)

 • Sutradan rano ustanu i prinesu žrtve paljenice i donesu žrtve prièesnice. Onda svijet posjeda da jede i pije. Poslije toga ustade da se zabavlja. (Knjiga Izlaska 32, 6)

 • i reknu Mojsiju: "Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvoðenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo." (Knjiga Izlaska 36, 5)
“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina