Löydetty 35 Tulokset: srebrnih

 • zlatnih èaša: trideset; srebrnih èaša: èetiri stotine i deset; ostalog posuða: tisuæu. (Knjiga Ezrina 1, 10)

 • Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata, (Knjiga Ezrina 8, 26)

 • A sada æu te, sine, uputiti glede onih deset srebrnih talenata koje sam pohranio u Gabaela, sina Gabrijeva, u Ragesu Medijskom. (Tobija 4, 20)

 • Ako je kralju po volji, neka se raspiše da se oni zatru; a ja æu izbrojiti deset tisuæa srebrnih talenata na ruke povjerenika da ih pohrane u kraljevsku riznicu." (Estera 3, 9)

 • Osim toga, i onih pet tisuæa srebrnih šekela što su ih svake godine ubirali od dohodaka Svetišta neka se otpusti i neka pripadne sveæenicima koji vrše službu. (Prva knjiga o Makabejcima 10, 42)

 • Zato sad pošalji stotinu srebrnih talenata i dva njegova sina kao taoce, da se, kad bude pušten na slobodu, ne odmetne od nas. Onda æemo ga pustiti." (Prva knjiga o Makabejcima 13, 16)

 • Ako pak neæete, dajte mjesto toga pet stotina srebrnih talenata, a za štete što ste ih poèinili i za poreze gradova drugih pet stotina talenata; ako ni toga neæete, poæi æemo protiv vas u rat." (Prva knjiga o Makabejcima 15, 31)

 • poslao je zloèinaèki Jason kao gledaoce one Jeruzalemce koji su imali antiohijsko graðanstvo; sa sobom su nosili trista srebrnih drahma za žrtvu Heraklu. No èak i oni koji su ih nosili smatrali su da ih nije zgodno upotrijebiti za žrtvu nego za nešto drugo. (Druga knjiga o Makabejcima 4, 19)

 • A Menelaj pristupi kralju s preporukama i, dajuæi dojam ugledna èovjeka, isposlova sebi velikosveæenièku èast, nudeæi tri stotine srebrnih talenata više nego Jason. (Druga knjiga o Makabejcima 4, 24)

 • Nato je sabrao oko dvije tisuæe srebrnih drahmi i poslao u Jeruzalem da se prinese žrtva okajnica za grijeh. Uèinio je to vrlo lijepo i plemenito djelo jer je mislio na uskrsnuæe. (Druga knjiga o Makabejcima 12, 43)

 • Pa u velikoj kuæi ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su èasne, druge pak neèasne. (Druga poslanica Timoteju 2, 20)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina