Löydetty 26 Tulokset: poèiva

 • a sedme je godine pusti da poèiva neobraðena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a što njoj ostane, neka pojede poljska živina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom. (Knjiga Izlaska 23, 11)

 • Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv èovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zloèin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda poèiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. (Ponovljeni zakon 19, 15)

 • O Benjaminu reèe: Jahvin je on ljubimac i u miru svagda poèiva. Višnji ga štiti svih njegovih dana, izmeðu njegovih prebiva bregova. (Ponovljeni zakon 33, 12)

 • O Gadu reèe: Nek' je blagoslovljen tko Gada raširi! Poput lavice on poèiva razderavši mišicu i glavu. (Ponovljeni zakon 33, 20)

 • Samson tada reèe djeèaku koji ga je vodio za ruku: "Vodi me i pomozi mi da opipam stupove na kojima poèiva zdanje da se naslonim na njih." (Knjiga o sucima 16, 26)

 • I nastavi Hušaj: "Ti znaš da su tvoj otac i njegovi ljudi junaci i da su ljuti kao medvjedica kojoj su oteli njezine medvjediæe. Tvoj je otac ratnik, neæe on dopustiti da narod poèiva preko noæi. (Druga knjiga o Samuelu 17, 8)

 • Pod lotosom on zavaljen poèiva, guštik moèvarni i glib kriju ga. (Knjiga o Jobu 40, 21)

 • Stog' mi se raduje srce i klièe duša, i tijelo mi spokojno poèiva. (Psalmi 16, 9)

 • U razumnu srcu mudrost poèiva, a što je u bezumnome, to se i pokaže. (Mudre izreke 14, 33)

 • Ne nagli u srdžbu, jer srdžba poèiva u srcu luðaka. (Propovjednik 7, 9)

 • Ujutro sij svoje sjeme, a naveèer nek' ti ruka ne poèiva. Jer ne znaš da li æe biti bolje ovo ili ono, ili æe oboje biti jednako dobro. (Propovjednik 11, 6)

 • Dragi mi je moj struèak smirne što mi meðu grudima poèiva. (Pjesma nad pjesmama 1, 13)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina