Löydetty 5 Tulokset: klina

  • Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno drže. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivalište. (Knjiga Izlaska 26, 17)
  • onda pod dvadeset trenica napravi èetrdeset podnožja od srebra, dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina, i tako redom, dva podnožja za dva klina svake slijedeæe trenice. (Knjiga Izlaska 26, 19)

  • i èetrdeset srebrnih podnožja, dva podnožja za dva klina prve trenice, i tako redom, dva podnožja za svaku trenicu. (Knjiga Izlaska 26, 21)

  • Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator. (Knjiga Izlaska 36, 22)

  • napravili su èetrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica - dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku slijedeæu trenicu za njezina dva klina. (Knjiga Izlaska 36, 24)

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina