Löydetty 1320 Tulokset: kako

 • Ostave to oni za sutra, kako je Mojsije naredio, i niti se usmrdjelo niti su se crvi pojavili. (Knjiga Izlaska 16, 24)

 • Kako je Jahve naredio Mojsiju, Aron je stavi pred Svjedoèanstvo na èuvanje. (Knjiga Izlaska 16, 34)

 • Jošua uèini kako mu je Mojsije rekao te zaðe u borbu s Amaleèanima, a Mojsije, Aron i Hur uzaðoše na vrh brda. (Knjiga Izlaska 17, 10)

 • A Jitro, midjanski sveæenik, tast Mojsijev, èu sve što uèini Bog Mojsiju i svemu izraelskom narodu i kako Jahve izbavi Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 18, 1)

 • "Nije dobro kako radiš", odgovori Mojsiju tast. (Knjiga Izlaska 18, 17)

 • Mojsije posluša savjet svoga tasta i uèini sve kako ga svjetova. (Knjiga Izlaska 18, 24)

 • 'Vi ste vidjeli što sam uèinio Egipæanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. (Knjiga Izlaska 19, 4)

 • Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi èuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje. (Knjiga Izlaska 20, 18)

 • Ako se ljudi pobiju i udare trudnu ženu te ona pobaci, ali druge štete ne bude, onda onaj koji ju je udario neka plati odštetu koju zatraži njezin muž. On neka plati kako suci odrede. (Knjiga Izlaska 21, 22)

 • Ako se lopov ne pronaðe, vlasnik kuæe neka se primakne k Bogu, da se dokaže kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga bližnjega. (Knjiga Izlaska 22, 7)

 • Ako opaziš magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom moraš mu pomoæi da se digne. (Knjiga Izlaska 23, 5)

 • Ne ugnjetavaj pridošlicu! TÓa znate kako je pridošlici; i sami ste bili pridošlice u zemlji egipatskoj." (Knjiga Izlaska 23, 9)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina