Löydetty 1320 Tulokset: kako

 • Èitajuæi to, možete dokuèiti kako ja shvaæam Kristovo otajstvo, (Poslanica Efežanima 3, 4)

 • ako ste ga doista èuli i u njemu bili pouèeni kako je istina u Isusu: (Poslanica Efežanima 4, 21)

 • A bludnost i svaka neèistoæa ili pohlepa neka se i ne spominje meðu vama, kako dolikuje svetima! (Poslanica Efežanima 5, 3)

 • Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! (Poslanica Efežanima 5, 15)

 • kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti. (Poslanica Efežanima 6, 20)

 • A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu æe vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu. (Poslanica Efežanima 6, 21)

 • Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. (Poslanica Efežanima 6, 22)

 • kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu. (Poslanica Filipljanima 1, 20)

 • Samo se ponašajte dostojno evanðelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazoèan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednièki borite za evanðeosku vjeru (Poslanica Filipljanima 1, 27)

 • Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! (Poslanica Filipljanima 2, 12)

 • ne bih li kako, suoblièen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuæu od mrtvih. (Poslanica Filipljanima 3, 11)

 • Ne kao da sam veæ postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaæen od Krista. (Poslanica Filipljanima 3, 12)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina