Löydetty 3 Tulokset: danÄa

  • Kraljevim danima pridometni danÄa, kroz koljena mnoga nek' mu ljeta traju, (Psalmi 61, 7)

  • Jeruzalem se spominje danÄa bijede i lutanja, kad mu narod dušmanu u ruke pade a nitko mu pomoæi ne pruži. Tlaèitelji ga gledahu smijuæi se njegovoj propasti. (Tužaljke 1, 7)

  • Dogodit æe se na kraju danÄa: Gora Doma Jahvina bit æe postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. (Mihej 4, 1)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina