Löydetty 2062 Tulokset: Neka

  • Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zloèinac, ili makar i kao nametljivac; (Prva Petrova poslanica 4, 15)

  • ako li kao kršæanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. (Prva Petrova poslanica 4, 16)

  • Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju. (Prva Petrova poslanica 4, 19)

  • Od nas iziðoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se oèituje da nisu od nas. (Prva Ivanova poslanica 2, 19)

  • Djeèice, nitko neka vas ne zavede! Tko èini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. (Prva Ivanova poslanica 3, 7)

  • Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. (Prva Ivanova poslanica 5, 16)

  • I svakome je od njih dana bijela haljina i reèeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braæe njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. (Otkrivenje 6, 11)

  • I zaèujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpoèinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!" (Otkrivenje 14, 13)

  • Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!" (Otkrivenje 22, 11)

  • I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava! (Otkrivenje 22, 17)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina