Löydetty 83 Tulokset: Joab

 • Ali i Joab, Sarvijin sin, iziðe s Davidovim ljudima iz Hebrona i srete se s njima kod Gibeonskog jezera. Tu se zaustaviše, ovi s jedne strane jezera, a oni s druge strane. (Druga knjiga o Samuelu 2, 13)

 • Tada Abner reèe Joabu: "Neka ustanu mladiæi i neka se bore pred nama!" A Joab odgovori: "Neka ustanu!" (Druga knjiga o Samuelu 2, 14)

 • A bijahu ondje tri Sarvijina sina: Joab, Abišaj i Asahel; a Asahel bijaše brz u trku kao gazela u polju. (Druga knjiga o Samuelu 2, 18)

 • Ali Joab i Abišaj nastaviše da gone Abnera, a kad je sunce zašlo, stigoše do brežuljka Ame, koji leži istoèno od doline, na putu prema Gebi. (Druga knjiga o Samuelu 2, 24)

 • A Joab odvrati: "Tako mi živog Jahve, da ti nisi progovorio, tek bi se sutra ujutro ovi ljudi okanili gonjenja svoje braæe." (Druga knjiga o Samuelu 2, 27)

 • Nato Joab zatrubi u rog i sva vojska stade: prestadoše goniti Izraela i ne nastaviše boja. (Druga knjiga o Samuelu 2, 28)

 • Kad je Joab odustao od potjere za Abnerom i skupio svu vojsku, vidješe da izmeðu Davidovih ljudi nema devetnaestorice, i uz to Asahela. (Druga knjiga o Samuelu 2, 30)

 • Asahela ponesoše i pokopaše u grobu njegova oca u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi išli su svu noæ i veæ se bijaše zadanilo kad stigoše u Hebron. (Druga knjiga o Samuelu 2, 32)

 • Kad stiže Joab i sva vojska što je išla s njim, javiše Joabu da je Abner, Nerov sin, bio došao kralju i da ga je kralj otpustio da ode u miru. (Druga knjiga o Samuelu 3, 23)

 • Tada Joab doðe kralju i reèe mu: "Što si uèinio? Abner je došao k tebi, zašto si ga otpustio da ode u miru? (Druga knjiga o Samuelu 3, 24)

 • Potom izaðe Joab od Davida i posla glasnike za Abnerom, koji ga vratiše, od studenca Sire, a David nije znao ništa o tome. (Druga knjiga o Samuelu 3, 26)

 • Kad se Abner vratio u Hebron, odvede ga Joab u stranu iza vrata, kao da želi s njim nesmetano govoriti, i ondje ga smrtno rani u slabine da se osveti za krv svoga brata Asahela. (Druga knjiga o Samuelu 3, 27)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina