Löydetty 136 Tulokset: Egipta

 • Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim. (Knjiga Postanka 13, 1)

 • Tako desetero Josipove braæe siðe da nabavi žita iz Egipta. (Knjiga Postanka 42, 3)

 • Kad su pojeli hranu koju bijahu donijeli iz Egipta, njihov im otac reèe: "Idite opet i nabavite nam malo hrane." (Knjiga Postanka 43, 2)

 • I tako oni odoše iz Egipta i stigoše u zemlju kanaansku, k svome ocu Jakovu. (Knjiga Postanka 45, 25)

 • a narod od jednog kraja Egipta do drugoga njegovim robljem. (Knjiga Postanka 47, 21)

 • Kad legnem dolje sa svojim ocima, prenesi me iz Egipta gore i sahrani me u njihovu grobnicu!" "Uèinit æu kako si rekao", odgovori. (Knjiga Postanka 47, 30)

 • Zato, hajde! Ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce, iz Egipta." (Knjiga Izlaska 3, 10)

 • "Tko sam ja da se uputim faraonu", odgovori Mojsije Bogu, "i izvedem Izraelce iz Egipta!" (Knjiga Izlaska 3, 11)

 • "Ja æu biti s tobom", nastavi. "I ovo æe ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu æete iskazati štovanje na ovome brdu." (Knjiga Izlaska 3, 12)

 • Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 6, 13)

 • To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim èetama. (Knjiga Izlaska 6, 26)

 • To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 6, 27)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina