Löydetty 3952 Tulokset: Bog

 • Znamo: tko god je roðen od Boga, ne griješi; nego Roðeni od Boga èuva ga i Zli ga se ne dotièe. (Prva Ivanova poslanica 5, 18)

 • Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. (Prva Ivanova poslanica 5, 19)

 • Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vjeèni. (Prva Ivanova poslanica 5, 20)

 • Bila s nama milost, milosrðe i mir od Boga Oca i od Sina Oèeva Isusa Krista u istini i ljubavi! (Druga Ivanova poslanica 1, 3)

 • Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. (Druga Ivanova poslanica 1, 9)

 • Oni posvjedoèiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro æeš uèiniti ako ih ispratiš Boga dostojno. (Treæa Ivanova poslanica 1, 6)

 • Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro èini, od Boga je; tko zlo èini, nije vidio Boga. (Treæa Ivanova poslanica 1, 11)

 • Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, èuvanima za Isusa Krista - pozvanima. (Poslanica Jude apostola 1, 1)

 • Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 4)

 • jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen. (Poslanica Jude apostola 1, 25)

 • Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu (Otkrivenje 1, 1)

 • te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! (Otkrivenje 1, 6)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina