Löydetty 1971 Tulokset: toate

 • şi cântau un cântec nou, spunând: „Vrednic eşti tu să primeşti cartea şi să desfaci sigiliile sale, pentru că ai fost înjunghiat şi ai cumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău [oameni] din toate triburile, limbile, popoarele şi neamurile (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 9)

 • Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând: „Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 13)

 • Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israél: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 4)

 • După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau [în picioare] în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 9)

 • Primul „vai” a trecut, iată că mai vin două „vai”-uri după toate acestea! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 12)

 • şi, timp de trei zile şi jumătate, [oameni] din toate popoarele, triburile, limbile şi neamurile vor privi cadavrele lor şi nu vor permite ca să fie puse în mormânt cadavrele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 9)

 • Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 5)

 • Şi un alt înger, al doilea, l-a urmat, spunând: „A căzut, a căzut Babilónul, [cetatea] cea mare, cea care a îmbătat toate neamurile cu vinul furiei desfrânării ei”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 8)

 • Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va glorifica numele tău? Căci numai tu eşti sfânt! Toate neamurile vor veni şi se vor prosterna înaintea ta pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 4)

 • Atunci, l-am auzit pe îngerul apelor, spunând: „Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai judecat toate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 5)

 • Pentru că din vinul furiei desfrânării sale s-au îmbătat toate neamurile şi regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogăţit prin puterea senzualităţii sale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 3)

 • într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogăţii!”. Toţi cârmacii şi toţi care navighează, marinarii şi toţi care lucrează pe mare stăteau departe (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 17)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina