Löydetty 637 Tulokset: pământ

 • Şi am văzut şi am auzit un vultur zburând în partea cea mai înaltă a cerului şi strigând cu glas puternic: „Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ din cauza sunetului trâmbiţei celorlalţi trei îngeri care sunt gata să sune din trâmbiţă!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 13)

 • A sunat din trâmbiţă cel de-al cincilea înger şi am văzut o stea din ceruri care căzuse pe pământ. I s-a dat acesteia cheia fântânii abisului (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 1)

 • Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ şi li s-a dat o putere după cum au putere scorpionii pământului (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 3)

 • El avea în mână o carte mică, deschisă. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 2)

 • Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: „Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 8)

 • Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor au căzut cu faţa la pământ şi l-au adorat pe Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 16)

 • Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 4)

 • Atunci a fost aruncat dragonul cel mare, şarpele cel de la început, care se cheamă diavolul şi Satana, cel care înşală toată lumea, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 9)

 • Când a văzut dragonul că a fost aruncat pe pământ, [a început] s-o persecute pe Femeia care născuse [copilul] de parte bărbătească. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 13)

 • S-au prosternat înaintea ei toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 8)

 • Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 11)

 • Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 13)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina