Löydetty 637 Tulokset: pământ

 • Domnul i-a împrăştiat de acolo pe faţa întregului pământ şi au încetat de a mai construi cetatea. (Cartea Genezei 11, 8)

 • De aceea i s-a dat numele de Babél, pentru că acolo Domnul a încurcat vorbirea de pe întregul pământ şi de acolo Domnul i-a împrăştiat pe faţa întregului pământ. (Cartea Genezei 11, 9)

 • Abrám a căzut cu faţa [la pământ] şi Dumnezeu i-a vorbit: (Cartea Genezei 17, 3)

 • Abrahám a căzut cu faţa la pământ şi a râs, zicând în inima lui: „Unui om de o sută de ani i se pot, oare, naşte [copii] şi Sára la nouăzeci de ani mai poate naşte?”. (Cartea Genezei 17, 17)

 • Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ (Cartea Genezei 18, 2)

 • Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel nelegiuit şi să fie cu cel drept cum este cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare judecătorul întregului pământ nu va face judecată?”. (Cartea Genezei 18, 25)

 • Cei doi îngeri au ajuns la Sodóma seara; Lot şedea la poarta Sodómei. Când i-a văzut, Lot s-a ridicat ca să-i întâmpine şi s-a prosternat cu faţa până la pământ. (Cartea Genezei 19, 1)

 • Dumnezeu a distrus aceste cetăţi şi toată zona împreună cu toţi locuitorii cetăţilor şi cu tot ce răsărea pe pământ. (Cartea Genezei 19, 25)

 • a privit spre Sodóma şi Gomóra şi spre tot ținutul din zona Iordánului şi a văzut un fum gros care se ridica de la pământ ca fumul dintr-un cuptor. (Cartea Genezei 19, 28)

 • „Domnul meu, ascultă-mă! Un pământ de patru sute de sícli din argint, ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi, deci, moarta!”. (Cartea Genezei 23, 15)

 • Când a auzit servitorul lui Abrahám cuvintele lor, s-a aruncat la pământ înaintea Domnului. (Cartea Genezei 24, 52)

 • Toate fântânile pe care le săpaseră servitorii tatălui său în zilele tatălui său, Abrahám, au fost astupate şi umplute cu pământ de filisténi. (Cartea Genezei 26, 15)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina