Löydetty 637 Tulokset: pământ

 • Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. Şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor lui ca să le pună înainte. Iar ei le-au pus înaintea mulţimii. (Evanghelia după sf. Marcu 8, 6)

 • Hainele lui au devenit strălucitoare, [atât de] albe cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 3)

 • Ori de câte ori îl ia în stăpânire, îl trânteşte la pământ, iar el face spume, scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Le-am spus discipolilor tăi să-l alunge, dar nu au putut”. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 18)

 • L-au adus la el şi, când duhul l-a văzut, îndată l-a scuturat [pe tânăr] şi, căzând la pământ, se zvârcolea, făcând spume. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 20)

 • Şi, mergând puţin mai în faţă, a căzut la pământ şi se ruga ca, dacă este posibil, să treacă de la el ceasul [acela], (Evanghelia după sf. Marcu 14, 35)

 • „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!”. (Evanghelia după sf. Luca 2, 14)

 • (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45) Pe când se afla într-una dintre cetăţi, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi l-a rugat, spunând: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”. (Evanghelia după sf. Luca 5, 12)

  Mt 8,1-4; Mc 1,40-45) Pe când se afla într-una dintre cetăţi, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ şi l-a rugat, spunând: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”.">
 • Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus omului paralizat – îţi zic: ridică-te, ia-ţi patul şi du-te la casa ta!”. (Evanghelia după sf. Luca 5, 24)

 • Însă cine ascultă şi nu îndeplineşte este asemenea cu omul care construieşte o casă pe pământ, fără temelie. Şuvoiul s-a năpustit asupra ei şi îndată s-a năruit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”. (Evanghelia după sf. Luca 6, 49)

 • Iar altă [parte] a căzut în pământ bun şi, crescând, a dat rod însutit”. După ce a spus acestea, a strigat: „Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!”. (Evanghelia după sf. Luca 8, 8)

 • Iar ceea ce a căzut în pământ bun sunt aceia care, ascultând cuvântul cu inimă curată şi generoasă, îl păstrează şi aduc roade întru răbdare. (Evanghelia după sf. Luca 8, 15)

 • Când s-a apropiat acesta de el, diavolul l-a aruncat la pământ şi l-a scuturat cumplit. Dar Isus i-a poruncit cu asprime duhului necurat, l-a vindecat pe copil şi l-a dat tatălui său. (Evanghelia după sf. Luca 9, 42)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina