Löydetty 534 Tulokset: nostru

 • Într-adevăr, dacă, după ce au fugit de întinările lumii prin cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos, sunt din nou înlănţuiţi şi învinşi de acestea, starea de pe urmă devine pentru ei mai rea decât cea dintâi. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 2, 20)

 • Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, aşa cum v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, după înţelepciunea care i s-a dat, (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 15)

 • Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos! Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei! Amin! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 18)

 • Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi, care au fost proscrişi de mai înainte pentru această condamnare. Ei schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrâu şi îl reneagă pe unicul stăpân şi domn al nostru, Isus Cristos. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 4)

 • Dar voi, iubiţilor, amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-au spus de mai înainte apostolii Domnului nostru Isus Cristos, (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 17)

 • păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea Domnului nostru Isus Cristos spre viaţa veşnică! (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 21)

 • unicului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, glorie, măreţie, tărie şi putere înaintea tuturor veacurilor şi acum şi în vecii vecilor! Amin! (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 25)

 • „Vrednic eşti tu, Domnul şi Dumnezeul nostru, să primeşti gloria, cinstea şi puterea, căci tu ai creat toate şi prin voinţa ta au luat fiinţă şi au fost create”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 11)

 • şi i-ai făcut pentru Dumnezeul nostru o împărăţie şi preoţi şi vor domni pe pământ”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 10)

 • şi au strigat cu glas puternic: „Până când, Stăpâne, tu care eşti sfânt şi vrednic de crezare, nu vei face dreptate şi nu vei răzbuna sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 10)

 • spunând: „Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 3)

 • Ei strigau cu glas puternic: „Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, celui care şade pe tron, şi Mielului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 10)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina