Löydetty 1121 Tulokset: mare

 • În faţa tronului era ca o mare de sticlă asemenea cristalului. În mijloc, în jurul tronului, erau patru fiinţe pline cu ochi în faţă şi în spate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 6)

 • Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând: „Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 13)

 • Atunci a ieşit un alt cal [roşu] ca focul, iar celui care şedea pe el i s-a dat [puterea] să ia pacea de pe pământ, aşa încât [oamenii] să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 4)

 • Când a desfăcut cel de-al şaselea sigiliu, am văzut: s-a făcut un mare cutremur şi soarele s-a făcut negru ca un sac din păr, iar luna întreagă a devenit ca sângele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 12)

 • pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor! Şi cine poate sta [în picioare]?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 17)

 • După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau [în frâu] cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle niciun vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 1)

 • După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau [în picioare] în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 9)

 • I-am zis: „Domnul meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 14)

 • A sunat din trâmbiţă al doilea înger şi ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 8)

 • şi o treime din creaturile care sunt în mare şi care au viaţă au murit şi o treime dintre corăbii au fost distruse. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 9)

 • Apoi a sunat din trâmbiţă al treilea înger. Şi a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 10)

 • şi a deschis fântâna abisului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare, iar soarele şi aerul s-au întunecat din cauza fumului fântânii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 2)


“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina