Löydetty 172 Tulokset: mărturie

 • El a răspuns: „Trebuie să iei din mâna mea şapte mieluşele ca să-mi fie mărturie că am săpat fântâna aceasta”. (Cartea Genezei 21, 30)

 • Acum, vino să încheiem o alianţă între mine şi tine şi să fie o mărturie între mine şi tine!”. (Cartea Genezei 31, 44)

 • Lában a zis: „Movila aceasta să fie astăzi mărturie între mine şi tine!”. De aceea, i-a pus numele Galeéd (Cartea Genezei 31, 48)

 • Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău! (Cartea Exodului 20, 16)

 • Să nu accepţi zvonuri false! Să nu te uneşti cu cel rău ca să dai o mărturie mincinoasă! (Cartea Exodului 23, 1)

 • Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău! (Cartea Deuteronómului 5, 20)

 • Judecătorii să cerceteze cu de-amănuntul! Dacă martorul este un martor fals şi a dat mărturie împotriva fratelui său, (Cartea Deuteronómului 19, 18)

 • Acum scrieţi pentru voi cântarea aceasta! Fiii lui Israél să o înveţe: pune-o pe buzele lor ca să fie pentru mine cântarea aceasta ca mărturie împotriva fiilor lui Israél! (Cartea Deuteronómului 31, 19)

 • Când îl vor ajunge multe rele şi strâmtorări, cântarea aceasta va fi mărturie înaintea lor pentru că nu va fi uitată din gura descendenţei lor. Căci eu cunosc gândurile pe care le are el astăzi înainte de a-l duce în ţara pe care le-am jurat-o”. (Cartea Deuteronómului 31, 21)

 • „Luaţi cartea acestei legi şi puneţi-o lângă arca alianţei Domnului Dumnezeului vostru! Acolo ea este ca mărturie împotriva ta. (Cartea Deuteronómului 31, 26)

 • „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care eu le aduc ca mărturie împotriva voastră astăzi! Să le porunciţi fiilor voştri să le ţină şi să împlinească toate cuvintele acestei legi. (Cartea Deuteronómului 32, 46)

 • ci ca o mărturie între noi şi voi, între urmaşii noştri de după noi, că să facem slujirea Domnului înaintea lui prin arderile noastre de tot, prin jertfele noastre şi prin jertfele noastre de împăcare, ca să nu spună fiii voştri mâine fiilor noştri: ‹Voi nu aveţi parte în Domnul›!». (Cartea lui Iósue 22, 27)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina