Löydetty 34 Tulokset: devorat

 • Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Córe şi ceata lui când focul i-a devorat pe cei două sute cincizeci de oameni. Şi au fost un semn. (Cartea Numerilor 26, 10)

 • (1a) În anul al doilea al regelui Artaxérxes cel Mare, în prima [zi] a [lunii] Nisán, a avut un vis Mardohéu, [fiul] lui Iaír, [fiul] lui Şiméi, [fiul] lui Chiş, din tribul lui Beniamín. (1b) Era un iudeu care locuia în cetatea Súsa, om de seamă, care slujea la curtea regelui. (1c) Era dintre captivii pe care îi deportase Nabucodonosór, regele Babilónului, din Ierusalím odată cu Iehonía, regele din Iúda.(1d) Iar visul era acesta: se făcea că erau strigăte, zgomot, tunete şi cutremur, tulburare pe pământ. (1e) Şi, iată, doi balauri mari s-au ridicat să vină să lupte unul cu celălalt scoţând un strigăt puternic! (1f) La strigătul lor, toate popoarele s-au ridicat să lupte împotriva poporului celor drepţi. (1g) Iată, zi de întuneric şi de benză, oprimare şi strâmtorare, chin şi tulburare mare erau pe pământ! (1h) S-a tulburat tot poporul cel drept şi s-a temut de toate aceste rele. S-a ridicat ca să lupte strigând către Domnul.(1i) La strigătul lor, s-a făcut ca dintr-un izvor mic un fluviu mare. Şi era multă apă. (1k) [S-a făcut lumină] şi s-a ridicat soarele, iar cei umili i-au devorat pe cei puternici.(1l) Trezindu-ze, Mardohéu, care avusese acest vis şi văzuse ceea ce Dumnezeu voia să facă, păstra în inimă şi voia să îl înţeleagă în orice fel până la venirea nopţii.(1m) Mardohéu a stat liniştit la curte împreună cu Gabatá şi Tára, cei doi eunuci ai regelui care păzeau curtea. (1n) El a auzit planurile şi le-a cercetat cu grijă; a aflat că se pregăteau să pună mâinile pe Artaxérxes, regele, şi i-a făcut cunoscut regelui despre aceste lucruri. (1o) Regele i-a cercetat pe amândoi şi, după ce au mărturisit, au fost duşi [să fie pedepsiţi]. (1p) Regele a scris aceste lucruri spre amintire; a scris şi Mardohéu despre aceste evenimente. (1r) Regele i-a poruncit lui Mardohéu să-i slujească la curte şi i-a dat daruri pentru aceste lucruri. (1s) Dar Amán Bugáios, [fiul] lui Amadátes, era puternic înaintea regelui. El căuta să le facă rău lui Mardohéu şi poporului său pentru cei doi eunuci ai regelui. (Cartea Estérei 1, 1)

 • Pe când el încă vorbea, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars turma, iar pe tineri i-a devorat. Am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”. (Cartea lui Iob 1, 16)

 • Într-adevăr, cel care s-a ridicat împotriva noastră este distrus şi ce a rămas de la ei este devorat de foc. (Cartea lui Iob 22, 20)

 • Pe tinerii lui i-a devorat focul, iar fecioarele lui nu au avut cântare de nuntă. (Cartea Psalmilor 78, 63)

 • căci l-au devorat pe Iacób şi locuinţa sa au devastat-o. (Cartea Psalmilor 79, 7)

 • Şi au mâncat toată iarba din ţara lor şi au devorat roadele pământului lor. (Cartea Psalmilor 105, 35)

 • S-a aprins foc împotriva cetei lor: flacăra lui i-a devorat pe nelegiuiţi. (Cartea Psalmilor 106, 18)

 • Cel salvat să fie devorat în mânia focului şi să afle pieirea cei care fac rău poporului tău! (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 36, 11)

 • Ruşinea a devorat osteneala părinţilor noştri din tinereţea noastră: turmele lor, cirezile lor, fiii şi fiicele lor. (Cartea profetului Ieremía 3, 24)

 • Ci revarsă-ţi furia asupra neamurilor care nu te cunosc, asupra familiilor care nu cheamă numele tău, pentru că l-au devorat pe Iacób, l-au devorat, l-au consumat şi au pustiit locuinţa lor! (Cartea profetului Ieremía 10, 25)

 • Cuvintele tale au fost găsite, iar eu le-am devorat. Cuvintele tale au fost spre bucuria mea şi spre veselia inimii mele, pentru că numele tău este chemat asupra mea, Doamne Dumnezeule Sabaót. (Cartea profetului Ieremía 15, 16)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina