Löydetty 173 Tulokset: cerului

 • Şi [Domnul] a nimicit orice fiinţă de pe faţa pământului, de la om până la animal, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. Şi a rămas numai Nóe şi cele ce erau cu el în arcă. (Cartea Genezei 7, 23)

 • Să aibă frică şi spaimă de voi toate vieţuitoarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se târăște pe pământ şi toţi peştii mării: [toate] sunt date în mâinile voastre. (Cartea Genezei 9, 2)

 • El l-a binecuvântat şi a spus: „Binecuvântat să fie Abrám de Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului şi al pământului, (Cartea Genezei 14, 19)

 • Abrám i-a zis regelui Sodómei: „Ridic mâna mea spre Domnul, Dumnezeul cel Preaînalt, creatorul cerului şi al pământului, (Cartea Genezei 14, 22)

 • te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi descendența ca stelele cerului şi ca nisipul care este pe ţărmul mării şi descendenţa ta va stăpâni cetăţile duşmanilor săi. (Cartea Genezei 22, 17)

 • Te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu-i vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaneénilor în mijlocul cărora locuiesc eu, (Cartea Genezei 24, 3)

 • Domnul Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din casa rudelor mele, care mi-a spus şi mi-a jurat, zicând: «Descendenței tale le voi da această ţară», el îl va trimite pe îngerul său înaintea ta şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu. (Cartea Genezei 24, 7)

 • Voi înmulţi descendența ta ca stelele cerului; îi voi da descendenței tale toate ţinuturile acestea şi vor fi binecuvântate toate neamurile pământului prin descendența ta, (Cartea Genezei 26, 4)

 • Dumnezeu să-ţi dea din roua cerului şi din grăsimea pământului, belşug de grâu şi de must! (Cartea Genezei 27, 28)

 • Tatăl său, Isáac, a răspuns şi i-a zis: „Iată! Locuinţa ta va fi departe de grăsimea pământului şi de roua cerului de sus. (Cartea Genezei 27, 39)

 • S-a speriat şi a zis: „Cât de înfricoşător este locul acesta! El nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului!”. (Cartea Genezei 28, 17)

 • Adu-ţi aminte de Abrahám, de Isáac şi de Israél, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi înmulţi descendenţa voastră ca stelele cerului şi voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit; şi ei o vor stăpâni pentru totdeauna»!”. (Cartea Exodului 32, 13)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina