Löydetty 453 Tulokset: bine

 • Deoarece dorea să treacă în Aháia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; (Faptele Apostolilor 18, 27)

 • Când aceştia au ajuns la el, le-a zis: „Voi ştiţi prea bine cum am fost cu voi tot timpul, din prima zi în care am coborât în Asia, (Faptele Apostolilor 20, 18)

 • Eu i-am zis: «Doamne, ei ştiu prea bine că eu îi aruncam în închisoare şi-i legam prin sinagogi pe cei care cred în tine, (Faptele Apostolilor 22, 19)

 • Erau mai bine de patruzeci cei care au făcut această conspiraţie. (Faptele Apostolilor 23, 13)

 • Dar tu să nu-i crezi, căci mai bine de patruzeci de-ai lor s-au legat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea până nu-l vor ucide. (Faptele Apostolilor 23, 21)

 • Dar Paul i-a zis: „Eu stau înaintea tribunalului Cezárului. În faţa lui trebuie să fiu judecat! Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, aşa cum ştii tu foarte bine. (Faptele Apostolilor 25, 10)

 • Dar credem că ar fi bine să auzim ce gândeşti tu. Cât priveşte însă erezia aceea, ne este cunoscut că pretutindeni se vorbeşte împotrivă”. (Faptele Apostolilor 28, 22)

 • Au plecat fără să fi ajuns la vreo înţelegere între ei, după ce Paul le mai spusese un cuvânt: „Bine a vorbit Duhul Sfânt părinţilor voştri prin profetul Isaía (Faptele Apostolilor 28, 25)

 • sau mai bine pentru a fi mângâiat alături de voi prin credinţa comună: a voastră şi a mea. (Scrisoarea sf. apostol Paul către Románi 1, 12)

 • Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea şi nemurirea, le va da viaţă veşnică, (Scrisoarea sf. apostol Paul către Románi 2, 7)

 • ştiind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună [cu el], pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, aşa încât să nu mai fim sclavii păcatului, (Scrisoarea sf. apostol Paul către Románi 6, 6)

 • De fapt, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemaţi după planul lui. (Scrisoarea sf. apostol Paul către Románi 8, 28)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina