Löydetty 290 Tulokset: adevăr

 • Şi acum, dacă voiţi să faceți bunăvoinţă şi adevăr faţă de stăpânul meu, faceți-mi cunoscut; dacă nu, faceți-mi cunoscut iarăşi, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga!”. (Cartea Genezei 24, 49)

 • Iacób s-a trezit din somnul său şi a spus: „Într-adevăr, Domnul este în locul acesta, şi eu nu ştiam!”. (Cartea Genezei 28, 16)

 • Îşi spuneau unul către altul: „Într-adevăr, noi suntem vinovaţi faţă de fratele nostru Iosíf, pentru că am văzut strâmtorarea sufletului său când se ruga de noi şi nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi strâmtorarea aceasta”. (Cartea Genezei 42, 21)

 • Când s-au apropiat zilele ca Israél să moară, l-a chemat pe fiul său Iosíf şi i-a zis: „Dacă am aflat har în ochii tăi, pune mâna sub coapsa mea şi fă cu mine după bunăvoinţă şi adevăr: să nu mă îngropi, te rog, în Egipt! (Cartea Genezei 47, 29)

 • El a zis: „Dacă într-adevăr vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face ceea ce este drept înaintea lui, dacă îţi vei pleca urechea la poruncile lui şi vei ţine toate hotărârile lui, nu voi pune asupra ta niciuna din bolile pe care le-am pus asupra Egiptului; căci eu sunt Domnul care te vindecă”. (Cartea Exodului 15, 26)

 • Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ,,Domnul, Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de adevăr, (Cartea Exodului 34, 6)

 • El a zis: ,,Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru; într-adevăr, acest popor este încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele şi fă-ne moştenirea ta!”. (Cartea Exodului 34, 9)

 • El a zis: «Îmi voi ascunde faţa de la ei şi voi vedea care le va fi sfârşitul. Căci sunt o generaţie perversă, fii în care nu este adevăr. (Cartea Deuteronómului 32, 20)

 • Acán i-a răspuns lui Iósue: „Într-adevăr, eu am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israél şi am făcut aşa: (Cartea lui Iósue 7, 20)

 • Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-i cu integritate şi în adevăr! Îndepărtaţi-vă de dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului! (Cartea lui Iósue 24, 14)

 • Dar spinul le-a răspuns copacilor: «Dacă într-adevăr vreţi să mă ungeţi ca rege peste voi, veniţi şi adăpostiţi-vă la umbra mea; dacă nu, să iasă un foc din spini şisămistuiecedriiLibánului!». (Cartea Judecătorilor 9, 15)

 • Acum, oare în adevăr şi cu neprihănire aţi acţionat voi făcându-l rege pe Abimélec? Oare aţi făcut bine cu Ierubáal şi cu casa lui şi potrivit cu faptele mâinilor sale i-aţi făcut lui? (Cartea Judecătorilor 9, 16)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina