1. Težite za ljubavlju, èeznite za darima Duha, a najveæma da prorokujete.

2. Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

3. Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgraðuje, hrabri, tješi.

4. Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgraðuje, a tko prorokuje, Crkvu izgraðuje.

5. A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali veæma da prorokujete. Jer veæi je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumaèi Crkvi radi izgraðivanja.

6. A sada, braæo, kad bih došao k vama govoreæi drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priopæio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauk?

7. Ako neživa glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako æe se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri?

8. Ili ako trublja daje nejasan glas, tko æe se spremiti na boj?

9. Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako æe se razabrati što se govori? Govorit æete u vjetar.

10. Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez znaèenja.

11. Ako dakle ne znam znaèenja glasa, bit æu sugovorniku tuðinac, a sugovornik tuðinac meni.

12. Tako i vi, buduæi da èeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgraðivanja Crkve.

13. Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumaèiti.

14. Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan.

15. Što dakle? Molit æu se duhom, molit æu se i umom; pjevat æu hvalospjeve duhom, ali pjevat æu ih i umom.

16. Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako æe neupuæen reæi "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš.

17. Ti doduše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgraðuje.

18. Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima veæma nego svi vi.

19. Ali draže mi je u Crkvi reæi pet rijeèi po svojoj pameti, da i druge pouèim, negoli deset tisuæa rijeèi drugim jezikom.

20. Braæo, ne budite djeca pameæu, nego nejaèad pakošæu, a zreli pameæu!

21. U Zakonu je pisano: Drugim jezicima i drugim usnama govorit æu ovomu narodu pa me ni tako neæe poslušati, govori Gospodin.

22. Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima.

23. Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uðu neupuæeni ili nevjernici, neæe li reæi da mahnitate?

24. Ako pak svi prorokuju, a uðe koji nevjernik ili neupuæen, sve ga prekorava, sve ga osuðuje.

25. Tajne se njegova srca oèituju te æe pasti nièice i pokloniti se Bogu priznajuæi: Zaista, Bog je u vama.

26. Što dakle braæo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumaèenje - sve neka bude radi izgraðivanja.

27. Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najviše trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tumaèi;

28. ako pak ne bi bilo tumaèa, neka šuti u Crkvi, neka govori sam sebi i Bogu.

29. Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuðuju.

30. Ali ako drugomu uza nj bude što objavljeno, prvi neka šuti.

31. A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu pouèeni i svi ohrabreni.

32. Proroèki su duhovi prorocima podložni

33. jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute.

34. Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori.

35. Žele li što saznati, neka kod kuæe pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.

36. Ili zar je rijeè Božja od vas proizašla, zar je samo k vama došla?

37. Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: što vam pišem, Gospodnja je zapovijed.

38. Tko to ne prizna, ne priznaje se.

39. Zato, braæo moja, težite prorokovati i ne prijeèite da se govori drugim jezicima!

40. A sve neka bude dostojno i uredno.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina