1. Jer oni krivo misle i ovako mudruju: "Kratkovijek je i tužan život naš i nema lijeka kad èovjeku doðe kraj i još nije poznat tko bi se iz Podzemlja izbavio.

2. Mi smo djeca pukog sluèaja i kasnije æemo biti kao da nikad nismo ni bili, jer samo je dim ono èime dišu naše nosnice, a misao je tek iskra od kucaja našega srca.

3. Kad se ona utrne, pretvorit æe se tijelo u pepeo, a duh æe se rasplinuti kao lagan zrak.

4. Ime æe nam se s vremenom zaboraviti i nitko se neæe sjeæati djela naših; i život æe nam proæi kao pramenje oblaka i nestat æe ga kao magle što je gone zrake sunèane i pritiskuje žega njihova.

5. Jer život naš kao sjena odmièe, iz naše smrti nema povratka, zapeèaæeno je i nitko se ne vraæa.

6. Zato hodite ovamo! Uživajmo dobra sadašnja, koristimo se stvorovima sa žarom mladosti.

7. Nauživajmo se odabranih vina i mirisa i neka nas ne mimoiðe ni jedan cvijet proljetni,

8. okrunimo se ružama prije no što uvenu.

9. Neka svaki od nas sudjeluje u pijanki našoj, ostavimo svuda znake našeg veseljenja: to je naš dio i to je naša baština.

10. Potlaèimo ubogoga pravednika, ne štedimo udovice, ne poštujmo starca ni sjedina od mnogih godina.

11. Nek' naša snaga bude zakon pravde, jer ono što je slabo nije ni za što.

12. Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spoèitava kako izdadosmo odgoj svoj.

13. On se hvasta posjedom spoznaje o Bogu i naziva se sinom Gospodnjim.

14. On je ukor utjelovljeni našim mislima, sama njegova pojava tišti našu dušu.

15. Život njegov nije kao u ostalih i njegovo je ponašanje nastrano.

16. Smatra nas patvorinom i uklanja se od putova naših kao od neèisti. On svršetak pravednika proglašava sretnim i hvali se da mu je Bog otac.

17. Pogledajmo jesu li istinite rijeèi njegove, istražimo kakav æe biti njegov svršetak.

18. Jer ako je pravednik Božji sin, On æe se za nj zauzeti i izbavit æe ga iz ruku neprijateljskih.

19. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da istražimo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu.

20. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer æe mu, kako veli, doæi izbavljenje."

21. Tako oni misle, ali se varaju, jer ih zloæa njihova zasljepljuje.

22. Oni ne znaju tajna Božjih, ne oèekuju nagradu za svetost, ne vjeruju u naknadu èistim dušama.

23. Jer je Bog stvorio èovjeka za neraspadljivost i uèinio ga na sliku svoje besmrtnosti.

24. A ðavlovom je zavišæu došla smrt u svijet i nju æe iskusiti oni koji njemu pripadaju.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina