1. Kad proðe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa.

2. I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunèevu, doðu na grob.

3. I razgovarahu meðu sobom: "Tko æe nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?"

4. Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik.

5. I ušavši u grob, ugledaju mladiæa zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se.

6. A on æe im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazareæanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše.

7. Nego idite, recite njegovim uèenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje æete ga vidjeti, kamo vam reèe!"

8. One iziðu i stanu bježati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu.

9. Uskrsnuvši dakle rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha.

10. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima.

11. Kad su oni èuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.

12. Nakon toga ukazao se u drugome oblièju dvojici od njih na putu dok su išli u selo.

13. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.

14. Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih.

15. I reèe im: "Poðite po svem svijetu, propovijedajte evanðelje svemu stvorenju.

16. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit æe se, a tko ne uzvjeruje, osudit æe se.

17. A ovi æe znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime æe moje izganjati zloduhe, novim æe jezicima zboriti,

18. zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neæe im nauditi; na nemoænike æe ruke polagati, i bit æe im dobro."

19. I Gospodin Isus, pošto im to reèe, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

20. Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin suraðivaše i utvrðivaše Rijeè popratnim znakovima.

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina