23. A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se.
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina