9. Vestiţi acestea printre neamuri, sfinţiţi-vă pentru luptă! Să se trezească vitejii, să se apropie şi să urce toţi oamenii de război!

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina