1. alef Eu sunt bărbatul care am văzut suferința sub toiagul furiei sale.

2. M-a condus și m-a făcut să umblu în întuneric, și nu în lumină.

3. Într-adevăr, și-a întors mâna din nou împotriva mea toată ziua.

4. bet Mi-a îmbătrânit carnea și pielea, mi-a zdrobit oasele.

5. A construit împotriva mea, m-a înconjurat cu venin și chin.

6. M-a făcut să stau în locuri întunecoase ca pe cei morți dintotdeauna.

7. ghimel M-a îngrădit cu zid ca să nu pot ieși, mi-a îngreunat lanțurile.

8. Chiar și când strig și cer ajutor, el îmi oprește rugăciunea.

9. Mi-a îngrădit căile cu pietre, mi-a încurcat cărările.

10. dalet Ca un urs care pândește este el pentru mine, ca un leu în locuri ascunse.

11. Căile mele le-a deviat, m-a sfâșiat și m-a devastat.

12. Și-a întins arcul și m-a fixat ca țintă pentru săgeată.

13. he A făcut să pătrundă în rărunchii mei săgețile tolbei sale.

14. Am devenit de batjocură pentru tot poporul meu, refrenul lor toată ziua.

15. M-a săturat cu amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16. waw Mi-a sfărâmat dinții cu piatra, m-a cufundat în praf.

17. Mi-ai îndepărtat sufletul de pace, m-ai făcut să uit binele.

18. Am zis: „A pierit puterea mea, speranța mea nu mai este în Domnul”.

19. zain Amintește-ți de suferința și de amărăciunea mea, de venin și de pelin!

20. Sufletul meu își amintește și este deprimat în mine.

21. Aceasta îmi revine în inimă, de aceea aștept:

22. het bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu s-au terminat.

23. Ele se înnoiesc în fiecare dimineață. Mare este fidelitatea ta!

24. Partea mea este Domnul – spune sufletul meu –, de aceea îl aștept.

25. tet Domnul este bun cu cel care speră în el, cu sufletul care îl caută.

26. Bine este să aştepţi în tăcere mântuirea Domnului.

27. Bine este pentru om să poarte jug în tinerețea sa.

28. yod Să stea singur şi să tacă, pentru că l-a impus asupra lui.

29. Să-și pună gura în praf, poate mai este vreo speranță.

30. Să-și dea obrazul celui care-l lovește, să se sature de ocară.

31. kaf Căci Domnul nu îndepărtează pentru totdeauna.

32. Dacă Domnul face să sufere, tot el va avea milă, pentru că mare este bunătatea sa.

33. Căci el nu umilește din inimă și nici nu face să sufere fiul omului.

34. lamed Când [cineva] strivește sub picioarele sale pe toți prizonierii de pe pământ

35. sau când [cineva] înclină judecata unui om în fața Celui Preaînalt,

36. când [cineva] măsluiește cauza unui om, nu vede oare Domnul?

37. mem Cine este acela care să spună ceva și să se împlinească, fără să fi poruncit Domnul?

38. Din gura Celui Preaînalt nu ies oare nenorocirile și binele?

39. De ce să murmure omul cât e viu și viteazul, în ciuda păcatelor sale?

40. nun Să ne cercetăm căile și să scotocim și să ne întoarcem la Domnul!

41. Să ne ridicăm inimile pe palme spre Dumnezeul care este în ceruri!

42. „Noi ne-am răzvrătit, ne-am revoltat, tu nu ai iertat.

43. samec Te-ai acoperit cu mânie și ne-ai urmărit; ai ucis și nu ai avut milă.

44. Te-ai acoperit cu un nor, ca să nu treacă la tine rugăciunea.

45. Ne-ai pus să fim gunoi și lepădătură în mijlocul popoarelor.

46. peh Au căscat gura împotriva noastră toți dușmanii noștri.

47. De groază și groapă am avut [parte], dezolare și zdrobire”.

48. Râuri de apă fac ochii mei să curgă din cauza zdrobirii fiicei poporului meu.

49. ayn Ochii mei varsă și nu încetează, nu au tihnă

50. până când Domnul va privi din ceruri și va vedea.

51. Ochiul meu chinuie sufletul meu din cauza tuturor fiicelor cetății mele.

52. țade Dușmanul meu mă vânează fără motiv, ca pe o pasăre.

53. Au vrut să sfârșească viața mea în cisternă, au tras cu pietre asupra mea.

54. S-au revărsat apele peste capul meu și am zis: „Sunt pierdut”.

55. qof Atunci am chemat numele tău, Doamne, din adâncul cisternei.

56. Tu ai ascultat glasul meu. Nu-ți astupa urechea la geamătul meu și strigătul meu de ajutor!

57. Te-ai apropiat în ziua când te-am chemat și ai spus: „Nu te teme!”.

58. reș Doamne, tu ai apărat cauza sufletului meu, mi-ai răscumpărat viața.

59. Doamne, tu vezi oprimarea mea, fă judecata mea!

60. Ai văzut toate răzbunările lor, toate gândurile lor împotriva mea.

61. șin Doamne, tu ai auzit toate ocările lor, toate gândurile lor împotriva mea,

62. șoaptele celor care se ridică împotriva mea, uneltirile lor contra mea toată ziua.

63. Privește-i când se așază și când se ridică: eu sunt refrenul lor.

64. tau Întoarce-le răsplata, Doamne, după fapta mâinilor lor!

65. Dă-le împietrirea inimii, blestemul tău să fie împotriva lor!

66. Urmărește-i cu mânie și nimicește-i de sub cerul Domnului.

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina